Dwa samorządy w Podlaskiem nie podejmą uchwał ws. nowej siatki szkół - gmina Nowinka czeka na decyzję MEN, a w ocenie powiatu kolneńskiego - nie musi on podejmować takiej uchwały. Pozostałe samorządy z regionu złożyły już uchwały do oceny przez kuratorium.

Do Podlaskiego Kuratorium Oświaty powinno wpłynąć do zaopiniowania w sumie 135 uchwał samorządów gminnych i powiatowych z całego województwa. Jak poinformowała w piątek PAP podlaska kurator Jadwiga Szczypiń, do instytucji wpłynęły już wszystkie uchwały samorządów, oprócz dwóch uchwał od samorządów, które ich nie podjęły.

Z ustaleń PAP wynika, że chodzi o gminę Nowinka oraz powiat kolneński. W piątek podlaskie kuratorium potwierdziło PAP te informacje.

Jak poinformowała PAP wójt gminy Nowinka Dorota Winiewicz, gmina nie podjęła uchwały o nowej sieci szkół, ponieważ czeka na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zażalenia na brak zgody kuratorium na likwidację jednej ze szkół. Winiewicz wyjaśniła, że rada gminy podjęła uchwałę intencyjną o likwidacji jednej ze szkół na jej terenie ze względu na małą liczbę uczniów (w sumie w szkole w klasach I-III od nowego roku szkolnego uczyłoby się siedmiu uczniów) i koszty utrzymania szkoły (ponad 300 tys. zł rocznie z budżetu gminy).

Jednak na likwidację szkoły nie zgodziło się kuratorium, które swoją decyzji - jak podała Winiewicz - argumentuje m.in. tym, że szkoła jest "centrum społeczności lokalnej". Zażalenie na tę decyzję gmina złożyła do ministerstwa edukacji i czeka na odpowiedź. W ocenie pani wójt, "nie dzieje się nic złego". Dodała, że ustawa oświatowa reguluje kwestię niepodjęcia uchwały w terminie.

Natomiast jeśli chodzi o powiat kolneński to - jak powiedział PAP wicestarosta Robert Nadara - powiat prowadzi cztery szkoły ponadgimnazjalne. Dodał, że z zasięgniętej opinii prawnej wynika, iż powiat nie musi podejmować uchwały, bo nie zmienia się organizacja tych szkół.

W ocenie Szczypiń, te dwa samorządy powinny jednak podjąć uchwały o nowych sieciach szkół. Jeśli chodzi o gminę Nowinka, to zdaniem kurator, powinna zostać podjęta uchwała z uwzględnieniem tej szkoły, którą gmina chce zlikwidować, bo - jak dodała - szkoła wciąż istnieje. Natomiast jeśli chodzi o powiat kolneński, to także on - zdaniem Szczypiń - powinien podjąć uchwałę.

Kuratorka informowała wcześniej, że w samorządach, które nie podejmą uchwał o przekształceniach sieci szkół, nastąpią "przekształcenia z mocy ustawy". Wyjaśniła, że jeśli samorząd nie podejmie uchwały, to w innej formie musi zakomunikować, jak będzie wyglądała sieć szkół na jego terenie.

Zgodnie z ustawą oświatową samorządy do 31 marca muszą podjąć uchwały ws. nowej sieci szkół na ich terenie. Zanim jednak podejmą ostateczną uchwałę, jej projekt muszą przesłać do zaopiniowania kuratorium. Instytucja ma 21 dni na wydanie opinii w tej sprawie.

Podlaskie Kuratorium Oświaty zaopiniowało już blisko sto uchwał. Są to w większości opinie pozytywne i pozytywne warunkowo (jeśli samorząd musi nanieść poprawki wskazane przez kuratorium). Jedna gmina do tej pory otrzymała ocenę negatywną. Jednak kuratorium nie podaje nazwy, ani przyczyny wydania takiej decyzji.