Kompromis między Polską a Unią Europejską w związku z Zielonym Ładem przynosi optymistyczne wieści dla rolników. Minister Siekierski ogłosił serię uproszczeń, które mają wesprzeć rolnictwo unikając dodatkowych barier. Nacisk Polski doprowadził do złagodzenia przepisów dotyczących obowiązku ugorowania i płodozmianu.

Obawy rolników wobec Zielonego Ładu

W swojej wypowiedzi Siekierski przyznał, że wymogi Zielonego Ładu wzbudzają "uzasadnione obawy rolników nie tylko w Polsce, ale w innych krajach Unii Europejskiej".

Przypomniał, że celem regulacji jest ograniczenie zmian klimatycznych poprzez osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych w 2050 r.

"Jednak dzisiaj, w sytuacji kryzysu, na który składa się szereg przyczyn, dodatkowe obciążenia rolników mogą doprowadzić do ograniczenia produkcji i dalszego spadku ich dochodów" - ocenił.

Propozycje rozwiązań dla rolników w ramach unijnych regulacji

Zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa brało udział w dyskusji zmierzającej do wprowadzenia uproszczeń i korzystnych rozwiązań zmniejszających obciążenia rolników. Według Siekierskiego zaproponowane przez KE zmiany wychodzą naprzeciw zaproponowanym przez Polskę uproszczeniom.

Poinformował, że od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych. Ugorowanie będzie działaniem dobrowolnym w ramach tzw. ekoschematów, za które rolnicy będą dodatkowo nagradzani.

Dodał, że złagodzone zostaną rygory dotyczące płodozmianu, a rolnicy będą mieli wybór - albo zastosują zmianowanie albo dywersyfikację upraw.

Siekierski zapewnił, że to dany kraj będzie sam decydował, w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej, co ma ułatwić rolnikom wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie.

Kolejnym uproszeniem ma być fakt, że gospodarstwa do 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad związanych z realizacja norm środowiskowych.

Podkreślił, że po interwencji Polski Komisja Europejska wycofała się z projektu ograniczającego stosowanie pestycydów.

Ocena wprowadzonych zmian w Zielonym Ładzie jako korzystnych dla rolników

"Nie ma też żadnych przepisów, które zmuszałyby rolników do ograniczenia pogłowia zwierząt. Wprowadzone zmiany w Zielonym Ładzie są dobrą wiadomością dla rolników, ponieważ odpowiadają na ich oczekiwania i znacznie ułatwią planowanie działalności" - ocenił.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ aszw/