Sejm uchwalił ustawę mającą chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców i przed spekulacyjnym obrotem. Ustawę poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Za głosowało 384 posłów, dwóch było przeciw, 12-tu wstrzymało się od głosu. Byli to głównie posłowie SLD. Wcześniej w głosowaniu odrzucono wszystkie wnioski mniejszości i poprawki opozycji. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało przed głosowaniem, że po dojściu do władzy zmieni niektóre zapisy ustawy.

Ustawa wprowadza też przepisy zapobiegające rozdrobnieniu gospodarstw, przeciwdziałające nadmiernej koncentracji areału oraz regulacje zapewniające prowadzenie działalności rolniczej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Reklama

1 maja 2016 roku kończy się okres ochronny na zakup ziemi wynegocjowany przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.