Spotkamy ich już na targowiskach i będziemy mogli kupić to, co wyprodukowali i przetworzyli w swoich gospodarstwach. Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje możliwość przetwarzania własnych płodów rolnych przez prowadzących działalność rolniczą, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i bez konieczności przejścia z KRUS-u do ZUS-u. Dotychczas rolnicy mogli na takich warunkach sprzedawać głównie własne surowce. Nie mogli ich przetwarzać.
Jednak ta ustawa budzi wiele kontrowersji wśród rolników. Ich zdaniem ustawa niczego nie ułatwiła, a wręcz utrudniła.
Rolnikom nie podoba się między innymi konieczność prowadzenia ewidencji sprzedanych produktów, od których sprzedaży będzie trzeba odprowadzić dwuprocentowy podatek ryczałtowy.