Większy dostęp do finansowania dla rolników. To cel modelu gwarancji kredytowych przedstawionego w poniedziałek przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Instytucje te wskazują, że w ramach unijnych programów rolnicy mogą korzystać nie tylko z dotacji, ale także z kredytów.

Podstawowa różnica między dotacjami a kredytami polega na tym, że aby otrzymać granty rolnicy muszą najpierw zainwestować, a pieniądze otrzymują na podstawie przedstawionych przez siebie faktur. Dzięki instrumentom finansowym środki na inwestycje udzielane są już na początkowym etapie, na podstawie propozycji biznesowej. Komisja Europejska liczy na to, że takie rozwiązanie pozwoli na jeszcze efektywniejsze wsparcie obszarów wiejskich.

"Pieniądze z instrumentów finansowych mogą być wykorzystane do uruchomienia dużych inwestycji niezbędnych do poprawy sytuacji w sektorze mlecznym po zakończeniu systemu kwot mleka, pomocy młodym rolnikom w pierwszych ważnych inwestycjach czy pomocy rolnikom i leśnikom w zakupie lepszego sprzętu" - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Za utworzenie odpowiedniego instrumentu finansowego, w którego ramach będą przekazywane środki, odpowiedzialne są unijne kraje. Dotychczas jednak państwa członkowskie w ograniczonym stopniu korzystały z tej możliwości.