Choć projekt PHS jest zapowiadany przez rząd od 2015 r., dopiero od niedawna nabiera realnych kształtów. Trwają wyceny spółek – nowy podmiot ma składać się z 10 spośród 48 firm należących obecnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W głównej mierze wykorzysta aktywa Krajowej Spółki Cukrowej (KSC). Oprócz niej w holdingu znajdą się trzy hodowle roślin (Danko, Poznańska i Małopolska), Elewarr, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Zamojskie Zakłady Zbożowe i Kombinat Rolny Kietrz. Przedsiębiorstwa przejdą pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Biorące udział w przedsięwzięciu spółki przekazały doradcy (KPMG) wraz z końcem roku dokumenty niezbędne do sporządzania wycen. Zmiany przeprowadza również KSC. – Spółka ma zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zakończenie czynności formalno-prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury podwyższenia kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej planowane jest w II kw. 2022 r. – mówi Szymon Smajdor, rzecznik KSC.