Pozycja rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego wzmocni się w relacjach z dużymi firmami. Umożliwi to ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, której projekt w piątek przyjęła Rada Ministrów.

Zaproponowane przez resort rolnictwa regulacje przede wszystkim definiują 16 nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami (katalog jest otwarty i może zostać uzupełniony w przyszłości). Dziesięć z nich będzie bezwzględnie zakazanych. Chodzi m.in. o zapłatę w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni za pozostałe towary, anulowanie zamówienia produktów łatwo psujących na mniej niż 30 dni przed datą dostawy czy też bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy.
Z kolei sześć nieuczciwych praktyk – takich jak przerzucanie na dostawcę kosztów rabatów i promocji w sklepie czy też zwracanie mu niesprzedanego towaru – będzie dozwolonych, o ile strony jasno uzgodnią to w umowie.
Ustawa wprowadzi też procedurę dobrowolnego poddania się karze pieniężnej (będzie ona o połowę niższa od tej „niedobrowolnej”). ©℗