Komisje gminne powoływane przez wojewodów będą sprawdzać 5 proc. protokołów strat spowodowanych suszą. Nadal będą mierzyć szkody, ale wywołane przez inne czynniki atmosferyczne niż susza – zaznacza resort rolnictwa w odpowiedzi udzielonej DGP. Jak przekonuje, ma to je odciążyć.
Przepisy wprowadzające te rozwiązania są na etapie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Organizacje samorządowe podkreślają, że komisje gminne szacujące straty nie otrzymują na to środków finansowych, a do oceny skutków suszy angażowani są urzędnicy, którzy na co dzień nie zajmują się tematyką rolniczą (pisaliśmy o tym wczoraj: „Gminy szacują suszę bez kadr i pieniędzy”, DGP nr 106/2020). W dodatku liczba wniosków o pomoc składana przez rolników z roku na rok się zwiększa, co powoduje dodatkowe obciążenia dla gmin, które do oceny szkód wywołanych przez suszę, powódź lub inne zjawiska atmosferyczne są w stanie oddelegować jednego pracownika. To przekłada się na czas rozpatrywania wniosków o pomoc.
Według projektowanego rozporządzenia rolnicy mają wykorzystywać do składania wniosków o pomoc suszową aplikację publiczną. Ta jednak nie jest jeszcze gotowa, a jej opracowaniem zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. – Aplikacja wyliczy na podstawie danych z monitoringu suszy i danych z rachunkowości rolnej (FADN) wysokość strat w gospodarstwie powstałych spowodowanych przez suszę – informuje resort rolnictwa.
Protokół z szacowania strat spowodowanych przez suszę, zatwierdzony przez wojewodę (w przypadku strat powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech lat), będzie podstawą do ubiegania się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz inne formy pomocy publicznej w przypadku ich uruchomienia. – To ograniczy działania powoływanych przez wojewodę komisji wyłącznie do szacowania strat spowodowanych przez inne niż susza niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz do kontroli 5 proc. losowo wybranych przez aplikacje protokołów strat spowodowanych przez suszę – zaznacza resort rolnictwa.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów