Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży produktów ekologicznych. Komisja Europejska spodziewa się, że utorują one drogę do dalszej ekspansji tego typu żywności.

"Dziś jest dzień, na który wielu ludzi pracowało bardzo ciężko, wykazując się niezwykłą cierpliwością" - oświadczył we wtorek w Brukseli unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Jego słowa to nawiązanie do tego, że państwa UE długo nie mogły się porozumieć w tej sprawie. Przełom przyszedł po niemal trzech latach negocjacji w połowie ubiegłego roku.

Sektor żywności ekologicznej cały czas rośnie - w ciągu minionych 10 lat o 125 proc. Pod uprawy organiczne przeznacza się ponad dwa razy więcej ziemi niż dekadę temu. Zdaniem Hogana, ta dynamika była jednak zagrożona przez nieaktualne przepisy. Na terenie Unii nie były one też jednolite, skutkiem czego w krajach członkowskich obowiązywały różne kryteria dotyczące wytwarzania produktów ekologicznych. Dodatkowo zasada jednakowego traktowania stosowana do importowanej żywności tworzyła sytuacje, w których wobec producentów z tego samego kraju stosowano różne standardy.

"Zatwierdzenie przez Radę tekstu rozporządzenia pozwoli obecnym i potencjalnym producentom skutecznie planować w oparciu o nowe zasady, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r." - zaznaczył komisarz ds. rolnictwa. Jego zdaniem regulacje dla sektora organicznego, który jest na krzywej wznoszącej, przyczynią się dodatkowo do jego wzrostu.

"Dzięki przepisom, które dziś przyjęliśmy, sektor organiczny będzie nadał kwitł, a konsumenci mogą wierzyć, że produkty ekologiczne, które kupują, są najwyższej jakości" - zaznaczył minister rolnictwa sprawującej prezydencję Bułgarii Rumen Porożanow.

Nowe reguły mają wspierać ekologiczną produkcję w całej UE, zagwarantować konkurencyjność gospodarstwom ekologicznym oraz chronić konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami ze strony producentów i dystrybutorów ekożywności.

Regulacje mają też zapewnić uczciwą konkurencję pomiędzy europejskimi produktami a ekożywnością importowaną spoza Unii Europejskiej. Po pierwsze, producenci z krajów trzecich, którzy zdecydują się sprzedawać swoje towary na rynku Wspólnoty, będą musieli dostosować się do unijnych reguł dotyczących produkcji oraz kontroli, tak samo jak producenci z krajów członkowskich. Po drugie, umowy handlowe z krajami trzecimi ułatwią sprzedawcom produktów ekologicznych z UE wejście na rynek pozaeuropejski.

Rozszerzona zostanie także lista produktów klasyfikowanych jako ekologiczne, gdzie znajdą się m.in. takie artykuły jak sól, wosk pszczeli, liście winorośli, oraz lista dodatkowych zasad dotyczących ekologicznej hodowli, np. królików. Z kolei nowy system przyznawania certyfikatów grupowych, np. dla grup producentów, ma wspierać małe gospodarstwa rolne. Wspólny certyfikat pozwoli zmniejszyć koszty certyfikacji czy kontroli, które rozłożone zostaną na kilka osób.

Przepisy, poza stopniowym zniesieniem wyjątków dla konkretnych rodzajów produkcji ekożywności, wprowadzą też zaostrzony system kontroli. Niewielkie gospodarstwa rolne mają korzystać z uproszczonego systemu certyfikacji ekożywności.

Regulacje wejdą w życie trzeciego dnia po ich publikacji w dzienniku urzędowym UE. Będą stosowane od 1 stycznia 2021 r.