Od 2021 r. w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące ekożywności. Konsumenci mają zyskać pewność, że produkty z certyfikatem są najwyższej jakości.
Nowe zasady to konsekwencja reformy systemu rolnictwa ekologicznego w UE. Celem zmian było ujednolicenie przepisów, z których wiele wprowadzono ponad 20 lat temu, gdy sektor raczkował. Regulacje były różnorodne, podobnie jak odstępstwa od nich. Teraz wszystkich – także producentów z krajów spoza UE – mają obowiązywać te same zasady.
– Na potrzebę dostosowania prawodawstwa wskazywano od lat, ze względu na dynamiczny rozwój tego typu produkcji w Unii, istniejące bariery, które ten rozwój hamowały, oraz potrzebę zwiększenia zaufania konsumentów do systemu po licznych przypadkach nadużyć – mówi Czesław Siekierski z PSL, przewodniczący komisji rolnictwa w Europarlamencie.