Sejm uchwalił w piątek ustawy wraz z poprawkami powołującą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa . Ma on powstać z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Chodzi o dwie ustawy: o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Podczas drugiego czytania projektu posłowe PiS, PSL oraz klubu Kukiz-15 wnieśli poprawki. W głosowaniu piątkowym Sejm przyjął 2 z czterech poprawek do pierwszej z ustaw, oraz trzy z siedmiu do drugiej. Zostały przyjęte tylko propozycje PiS.

Za ustawą o KOWR głosowało 432 posłów, za było 233, przeciw 193, a 6 osób się wstrzymało. Ustawę wprowadzającą przepisy poparło 266 posłów, 166 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Do ustawy o KOWR wniesiono dwie poprawki, które zakładają utworzenie w województwie zachodniopomorskim dwóch oddziałów terenowych (w innych województwach jest po jednym).

Do ustawy wprowadzającej przepisy o KOWR, jedna z poprawek ma charakter porządkujący, druga - nadaje inne brzmienie artykułu. Dotyczy pracowników dotychczas zatrudnionych obecnie w Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, które mają przejść do pracy w KOWR. Trzecia, ma charakter legislacyjny i dotyczy katalogu zadań, którymi ma się zająć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po likwidacji ARR.

Celem utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Natomiast jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W opinii rządu, dotychczasowa struktura instytucji rolnych nie zapewnia realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach - o 30 proc. W sumie w KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Według projektu KOWR przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to przede wszystkim gospodarowania państwową ziemią, a także realizacji zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych.

Ponadto, do zadań nowej instytucji będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu związanych z dostraczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Zgodnie z wcześniejszą poprawką posłów ustawy mają wejść w życie 1 września, a nie jak zakładano 1 lipca tego roku.

Teraz ustawami zajmie się Senat.