Od piątku nie ma już w polskim prawie przepisu, który był wykorzystywany jako podstawa do kopiowania i odsprzedaży artykułów prasowych.
Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Uchyliła ona art. 30, zgodnie z którym „ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów”.
– W rzeczywistości i tak niczemu ten przepis nie służył, gdyż pozwalał jedynie na kopiowanie na papier egzemplarzy papierowej prasy i rozsyłanie ich w tradycyjny, już dawno nie praktykowany sposób. Można więc powiedzieć, że uchylono przepis, który od lat i tak był martwy – komentuje Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy.