– Zapraszamy twórców, naukowców, działaczy społecznych i polityków do merytorycznej i rzeczowej rozmowy. Skupiamy się na społecznych skutkach istnienia monopoli intelektualnych i zastanawiamy się, w jaki sposób rozsądnie rozwiązywać problemy społeczeństwa informacyjnego – mówi jej prezes Jarosław Lipszyc.
Program tegorocznego CopyCamp jest wyjątkowo bogaty. Wiele tematów będzie dotyczyć nowych technologii, internet zmienił bowiem wszystko. Z jednej strony zapewnia on nieograniczony wręcz dostęp do dóbr kultury, z drugiej zaś korzystanie z nich napotyka na coraz większe ograniczenia.