Spośród pięciu serwisów na świecie, wobec których najczęściej żądano usunięcia pirackich treści, dwa należą do polskich firm. To pokazuje skalę problemu w naszym kraju - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Światowe dane pokazują, że wartość handlu pirackimi produktami z roku na rok rośnie. Jak Polska prezentuje się na tle innych krajów?

Z raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za 2011 r. wynika, że liczba przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej, które zostały wykryte w naszym kraju, wzrosła w niektórych obszarach nawet o 300 proc. w skali rok do roku. Zgodnie z Transparency Raport Google’a, wśród pięciu serwisów internetowych na świecie, wobec których najczęściej żądano usunięcia bezprawnie rozpowszechnionych treści, znalazły się dwa należące do polskich firm. To pokazuje skalę problemu.