Przynajmniej 100 tys. zł domaga się od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) agencja reprezentująca blisko tysiąc artystów. Rights Agency Limited (RAL) występuje w imieniu m.in. Erica Claptona, Eltona Johna, Celine Dion czy Stinga.
Chodzi o pieniądze, które polska organizacja zbiorowego zarządzania (OZZ) pobiera od producentów i importerów czystych nośników oraz urządzeń umożliwiających legalne kopiowanie utworów na własny użytek. Opłata pobierana jest przez SAWP na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).
Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się w tej sprawie pierwsza rozprawa. Została jednak odroczona, gdyż sąd uznał, że należy powołać nowych świadków.