Artyści z Polski będą mogli wybierać organizacje inne niż rodzime i im powierzać zarządzanie swoimi prawami autorskimi. Zwiększy się, pozorna dzisiaj, konkurencja między funkcjonującymi stowarzyszeniami.
To jedna z propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w projekcie nowej dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Z jednej strony ma ona zwiększyć przejrzystość w zarządzaniu pieniędzmi twórców, z drugiej ułatwić korzystanie z utworów, zwłaszcza muzycznych, w internecie.
Zmian będzie jednak więcej.