Przedsiębiorca nie musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, żeby nabyć prawa do utworu. Może zawrzeć umowę licencyjną. Zawierając umowę licencyjną, twórca nie wyzbywa się swoich praw.
Na podstawie umowy licencyjnej licencjodawca, a więc właściciel majątkowych praw autorskich, uprawnia licencjobiorcę do korzystania w określony sposób ze swojego utworu. Zakres licencji wyznaczają tzw. pola eksploatacji. Może to być wprowadzanie utworu do pamięci komputera, do internetu czy powodowanie obrotu publicznego nim, np. w formie sprzedaży płyt lub książek drukowanych na papierze.

Tylko korzystanie