Konsultacje potrwają około miesiąca. Można wziąć w nich udział, odpowiadając na pytania na stronie internetowej MKiDN.

Jak tłumaczy Dominik Skoczek, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w MKiDN, celem dyrektywy jest umożliwienie korzystania w internecie z utworów osieroconych znajdujących się w zasobach bibliotek i archiwów.

– Nowe przepisy pozwolą na uregulowanie statusu prawnego dzieł, które podlegają ochronie prawa autorskiego, lecz ich autor jest nieznany, lub też nie można go odnaleźć – wskazuje Dominik Skoczek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępniając takie utwory, instytucje kultury ryzykują naruszenie praw autorskich.

Dla ustalenia, czy utwór jest osierocony, w projekcie dyrektywy przewidziano możliwość starannych poszukiwań wykonywanych przez uprawnione instytucje – archiwa, muzea filmoteki, czy publicznych nadawców radiowych lub telewizyjnych, które w tym celu będą sprawdzać dostępne bazy danych.

– W przypadku odszukania właściciela praw autorskich będzie można zapytać go o zgodę na udostępnianie dzieła.

Nieodnalezienie go umożliwi natomiast udostępnianie utworów w internecie w celach niekomercyjnych bez uzyskiwania zezwolenia– dodaje Dominik Skoczek.

Etap legislacyjny
Projekt