Małe platformy internetowe, które miesięcznie odwiedza do 5 mln użytkowników, mają być zwolnione z wymogu filtrowania treści.
Najprawdopodobniej już dziś rozpoczną się finałowe negocjacje dotyczące dyrektywy o prawach autorskich między Komisją Europejską, europarlamentem i Radą UE skupiającą przedstawicieli państw członkowskich (czyli trilog). Będzie to drugie w tym roku podejście do zawarcia porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu budzących kontrowersje przepisów. Poprzednie zakończyło się fiaskiem trzy tygodnie temu, po tym jak koalicja 11 krajów – m.in. Niemiec, Polski, i Włoch – nie zgodziła się na brzmienie dwóch budzących największe emocje przepisów – art. 11 i 13.

Sporne regulacje