Głowie państwa i pierwszemu obywatelowi przysługuje szczególny zakres ochrony prawnej, przejawiający się między innymi wyższą karą za publiczne znieważenie jego osoby (kara pozbawienia wolności do trzech lat). Z drugiej strony polskie przepisy dopuszczają szerszą ingerencję w dobra prezydenta niż w przypadku pozostałych obywateli.

Przemówienia prezydenta a prawo autorskie

Przykładem ingerencji w prawa jednostki, która sprawuje urząd prezydenta, jest zawarty w prawie autorskim rodzaj dozwolonego użytku chronionych utworów, który pozwala na wykorzystania tekstu publicznie wygłoszonego przemówienia prezydenta bez konieczności uzyskiwania jego zgody. Pod warunkiem, że wykorzystujemy przemówienie w celach informacyjnych.