Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine, poszukującym pracy w ogłoszeniach brakuje przede wszystkim informacji o wysokości zarobków, dniach i godzinach pracy oraz zakresie obowiązków. Są to ważne informacje dla rekrutujących, bowiem jak wynika z analiz ekspertów, im pełniejsza informacja w ogłoszeniu o pracę, tym chętniej kandydaci na nie aplikują.

Nie tylko wysokość zarobków

Jak wynika z danych GoldenLine, informacja na temat wysokości zarobków jest tą, której kandydatom brakuje najbardziej w ogłoszeniach o pracę. Aż 55% badanych stwierdziło, że właśnie tej informacji brakuje im w ofertach pracy. Informacji o dniach i godzinach pracy brakuje 48% badanych, zaś na brak informacji o zakresie obowiązków zwróciło uwagę 42% respondentów. Wśród częstych wskazań znalazł się również brak informacji o formie zatrudnienia i lokalizacji firmy.

Co ciekawe, informacji o wysokości wynagrodzenia częściej brakuje kobietom niż mężczyznom (59% vs 51%) i najmłodszym pracownikom. Deklaruje to 58% respondentów poniżej 24 roku życia. Dla porównania, odpowiedź tę zaznaczyło tylko 49% badanych w wieku 35 – 44 lata. Jak

ważna jest informacja o wysokości zarobków widać również w pytaniu o jej istotność. Dla 49% badanych jest to informacja zdecydowanie istotna, a dla 37% raczej istotna.

Informacja o dniach i godzinach pracy oraz zakresie obowiązków ważna dla młodych kandydatów

Prawie równie często, co danych o zarobkach, kandydatom brakuje informacji o dniach i godzinach pracy. Odpowiedź tę wskazało 48% badanych. Informacja ta jest szczególnie ważna dla kobiet - wskazało ją 52% z nich, w porównaniu do 44% badanych mężczyzn. Informacja o czasie pracy jest kluczowa również dla najmłodszych uczestników rynku pracy, zaznaczyło ją 52% respondentów poniżej 24 roku życia.

Jak wynika z raportu GoldenLine, kandydatom bardzo często brakuje również informacji o zakresie obowiązków (42% wskazań). Dokładnego opisu zadań na danym stanowisku najczęściej brakuje osobom w wieku do 24 lat (47% wskazań), co jest o tyle zrozumiałe, że na początku kariery lakoniczne opisy ofert pracy mogą niewystarczająco wyjaśniać młodym pracownikom, na czym właściwie mają polegać ich obowiązki.

Forma zatrudnienia istotniejsza dla kandydatek

Jak wynika z raportu GoldenLine, poszukującym pracy brakuje również informacji o formie zatrudnienia. Na jej brak wskazało 38% badanych. Zarazem informacja ta jest ważniejsza dla pań, na brak informacji o formie zatrudnienia zwróciło uwagę 41% kobiet i tylko 35% mężczyzn.

Również ważne w ofercie: Lokalizacja miejsca pracy oraz nazwa firmy i dane kontaktowe

Informacji o lokalizacji firmy brakuje w ofertach pracy 34% badanym. Brak nazwy i danych kontaktowych firmy odczuwa 25% respondentów. Może to być problemem przy rekrutacjach ukrytych, które właśnie z powodu niepełnych informacji mogą generować mniejszy spływ aplikacji na ofertę pracy.

Z badania wynika również, że w ogłoszeniu o pracę warto dodać jeszcze informację na temat narzędzi pracy, terminów zgłoszeń, aplikowania. W następnej kolejności przydatne będą także informacje o benefitach i wartościach, jakimi kieruje się firma. Trzeciorzędne znaczenie ma informacja na temat przestrzeni socjalnej.

Źródło: Raport GoldenLine