Średnia wysokość wynagrodzenia przebadanych pracowników tymczasowych wyniosła 13,03 PLN/h co daje 2 189 PLN brutto miesięcznie. W porównaniu do poprzedniego roku wzrost wyniósł 6 proc.

Pracownicy przy pracach prostych

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 9,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę 12,37 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 078 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Pracownicy wykonywający dorywcze proste prace11,80 PLN
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle13,78 PLN
Pracownicy przy pracach prostych12,70 PLN
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów13,26 PLN
Pakowacze11,85 PLN

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę 12,73 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 138 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych11,90 PLN
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych13,54 PLN
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani12,27 PLN
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych14,00 PLN
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych12,67 PLN
Monterzy sprzętu elektrycznego12,66 PLN
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych13,16 PLN
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali11,81 PLN

Pracownicy biurowi, usług i sprzedaży

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 0,7 proc.  w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 14,10 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 369 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Magazynierzy i pokrewni14,15 PLN
Pracownicy obsługi biurowej15,91 PLN
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)12,31 PLN
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)16,49 PLN
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)13,14 PLN
Pracownicy sprzedaży i pokrewni19,13 PLN

Technicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 9,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 11,22 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 881 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych11,14 PLN
Technicy elektrycy12,74 PLN
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni12,30 PLN
Technicy mechanicy18,81 PLN

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając kwotę 13,80 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 318 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Elektromechanicy i elektromonterzy12,52 PLN
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych11,95 PLN
Spawacze i pokrewni15,26 PLN
Ślusarze i pokrewni13,77 PLN
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni14,55 PLN
Lakiernicy12,49 PLN
Szwaczki, hafciarki i pokrewni12,70 PLN

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 3,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 24,07 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 043 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji31,54 PLN
Analitycy systemowi23,49 PLN
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi17,30 PLN
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)18, 26 PLN

Personel średniego szczebla

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 20,16 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 386 PLN brutto.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę brutto na poszczególnych stanowiskach
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu20,49 PLN
Księgowi28,55 PLN
Spedytorzy i pokrewni15,37 PLN
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp14,63 PLN
Przedstawiciele handlowi19,53 PLN
Zaopatrzeniowcy18,79 PLN

Płace pracowników tymczasowych w 2016 roku wzrosły praktycznie tak samo jak wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli o blisko 6 proc. Najbardziej wzrosły wynagrodzenia najliczniejszej grupy czyli pracowników wykonujących prace proste oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Najbardziej spadły wynagrodzenia techników, w szczególności, najliczniejszej w tej grupie, osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów.

Średnie wynagrodzenie pracowników tymczasowych w firmach członkowskich Polskiego Forum HR w 2016 roku jest o 18 proc. wyższe od minimalnego wynagrodzenia.