Polskie Forum HR przeanalizowało wysokość wynagrodzeń pracowników tymczasowych. W badaniu udział wzięły firmy: Adecco, Aterima, Grupa Job, Kelly Services, Otto, Randstad, Trenkwalder, Uniapol. Przebadano wynagrodzenia ponad 53 tys. pracowników w pierwszym kwartale 2016 roku. Wszystkie wartości wynagrodzeń podane w badaniu są wartościami brutto.

Średnia wysokość wynagrodzenia przebadanych pracowników tymczasowych wyniosła 13,03 PLN/h co daje 2 189 PLN brutto miesięcznie. W porównaniu do poprzedniego roku wzrost wyniósł 6 proc.

Pracownicy przy pracach prostych

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 9,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę 12,37 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 078 PLN brutto.

Pracownicy wykonywający dorywcze proste prace 11,80 PLN
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 13,78 PLN
Pracownicy przy pracach prostych 12,70 PLN
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 13,26 PLN
Pakowacze 11,85 PLN

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę 12,73 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 138 PLN brutto.

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 11,90 PLN
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 13,54 PLN
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 12,27 PLN
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 14,00 PLN
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych 12,67 PLN
Monterzy sprzętu elektrycznego 12,66 PLN
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 13,16 PLN
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 11,81 PLN

Pracownicy biurowi, usług i sprzedaży

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 0,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 14,10 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 369 PLN brutto.

Magazynierzy i pokrewni 14,15 PLN
Pracownicy obsługi biurowej 15,91 PLN
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 12,31 PLN
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 16,49 PLN
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 13,14 PLN
Pracownicy sprzedaży i pokrewni 19,13 PLN

Technicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 9,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 11,22 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 881 PLN brutto.

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 11,14 PLN
Technicy elektrycy 12,74 PLN
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 12,30 PLN
Technicy mechanicy 18,81 PLN

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając kwotę 13,80 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 318 PLN brutto.

Elektromechanicy i elektromonterzy 12,52 PLN
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 11,95 PLN
Spawacze i pokrewni 15,26 PLN
Ślusarze i pokrewni 13,77 PLN
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 14,55 PLN
Lakiernicy 12,49 PLN
Szwaczki, hafciarki i pokrewni 12,70 PLN

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 3,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 24,07 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 043 PLN brutto.

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 31,54 PLN
Analitycy systemowi 23,49 PLN
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 17,30 PLN
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 18, 26 PLN

Personel średniego szczebla

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 20,16 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 386 PLN brutto.

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 20,49 PLN
Księgowi 28,55 PLN
Spedytorzy i pokrewni 15,37 PLN
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 14,63 PLN
Przedstawiciele handlowi 19,53 PLN
Zaopatrzeniowcy 18,79 PLN

Płace pracowników tymczasowych w 2016 roku wzrosły praktycznie tak samo jak wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli o blisko 6 proc. Najbardziej wzrosły wynagrodzenia najliczniejszej grupy czyli pracowników wykonujących prace proste oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Najbardziej spadły wynagrodzenia techników, w szczególności, najliczniejszej w tej grupie, osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów.

Średnie wynagrodzenie pracowników tymczasowych w firmach członkowskich Polskiego Forum HR w 2016 roku jest o 18 proc. wyższe od minimalnego wynagrodzenia.