Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy placówki handlowe przestrzegają zakazu pracy w dni świąteczne. Roman Giedrojć, główny inspektor pracy (GIP), zdecydował o przeprowadzeniu wzmożonych kontroli 15 sierpnia, czyli w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Inspektorzy zweryfikują kto i na jakiej podstawie wykonuje pracę w sklepach. Sprawdzą też m.in. przygotowanie do wykonywania obowiązków pod kątem badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp, legalność zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzeganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzenia, bhp.

Decyzja GIP jest podyktowana licznymi sygnałami o łamaniu zakazu pracy w handlu w święta oraz niepokojącymi informacjami o nieprzestrzeganiu innych przepisów, także w zakresie legalności zatrudnienia, głównie przez małe placówki handlowe. Od początku tego roku inspektorzy pracy stwierdzili 96 przypadków złamania wspomnianego zakazu wobec ponad 300 pracowników (w 2015 r. – inspektorzy pracy odnotowali 158 takich przypadków). 52 pracodawców ukaranych zostało grzywną, a w odniesieniu do 11 firm inspektorzy pracy skierowali do sądu wnioski o ukaranie.

Najczęstsze naruszenia przepisów polegają na podpisywaniu umów cywilnoprawnych na okres świąt z własnymi pracownikami (na co dzień wykonującymi obowiązki na podstawie umowy o pracę). Często zawierane są też pozorne kontrakty cywilnoprawne (zatrudnione osoby pracują w praktyce warunkach właściwych dla umowy o pracę, czyli w określonym miejscu i czasie oraz pod nadzorem kierownictwa). Inspektorzy ujawniają też przypadki nieprowadzenia ewidencji czasu pracy, zaniżania wynagrodzenia, nieudzielania innego dnia wolnego w zamian za pracę wykonywaną w niedzielę.

Złamanie zakazu pracy w handlu w święta jest zagrożone grzywną do 30 tys. zł.