Rok 2015 był rekordowy pod względem zarobków Polaków pracujących w krajach Unii Europejskiej. Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 70 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły ponad 119,6 mld złotych.

W ciągu 12 lat w strukturach UE nasi rodacy zarobili łącznie ponad 1 bilion 127 mld złotych. Przedstawiamy wyniki najnowszego raportu na temat emigracji Polaków, przeprowadzonego przez firmę Euro-Tax.pl.

Zarobki Polaków w UE w 2015 roku (w mld zł) / Media

Jak wyglądały zarobki Polaków w UE w 2015 roku?

Z badań firmy wynika, że w zeszłym roku średnie zarobki statystycznego Polaka w większości krajów UE były większe niż w latach poprzednich. Nasi rodacy pracujący w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku zarabiali średnio 7 113 zł miesięcznie, natomiast w Niemczech ponad 7 400 zł. Na terenie Holandii obywatel Polski zarabiał średnio 6 437 zł, w Irlandii ponad 6 800 zł podczas gdy w Austrii aż 9 735 zł.

W ciągu 12 lat naszego członkostwa w UE polscy emigranci zarabiali średnio 5 918 zł. W roku 2004 statystycznie Polak zarabiał 4 964 zł na osobę, podczas gdy w 2015 roku średni jego dochód wynosił ponad 6 990 zł.

W ciągu ostatniego roku Polacy zarobili w Europie w sumie ponad 119,6 mld złotych. Zdecydowanie najwięcej zarobiliśmy w Niemczech bo prawie 29 mld złotych (prawie 7 mld euro). Drugim w kolejności krajem pod względem zarobków jest Wielka Brytania. Tam łączny dochód Polaków w zeszłym roku wynosił ponad 27 mld zł (prawie 4,7 mld funtów). W Irlandii zarobiliśmy 4,9 mld zł, w Holandii 4,4 mld zł, a w Austrii i Belgii nieco ponad 2 mld zł.

W przypadku łącznej kwoty zarobków Polaków w Europie, widoczna jest tendencja wzrostowa, która świadczy o tym, że dochody osiągane za granicą są z roku na rok coraz większe.

Średnie zarobki na osobę w PLN / Media

Gdzie było najwięcej polskich emigrantów w 2015?

Liczba Polaków przebywających legalnie w Europie w roku 2004 była relatywnie niewielka i wynosiła 750 tys. Obecnie za granicami naszego kraju przebywa ponad 2,3 mln Polaków. 1,9 mln z nich przebywa w krajach członkowskich UE. W zeszłym roku spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.), Irlandii (113 tys.) oraz w Holandii (109 tys.). Wielkość polskiej emigracji w Belgii i Austrii to odpowiednio 49 i 34 tys.

Źródło: Euro-Tax.pl