Powszechność pracy zdalnej stała się możliwa dzięki zaawansowanym technologiom, które umożliwiają komunikację, współpracę, dostęp do danych i wykonywanie zadań online. Dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu, komunikacja online, zasoby w chmurze i narzędzia internetowe to dziś codzienność wielu z nas.

Coraz swobodniej wykorzystujemy te narzędzia, a aplikacje takie jak Slack, Microsoft Teams, Zoom czy Skype to także nasi dobrzy znajomi. Nieźle radzimy sobie też ze współpracą online dzięki Google Workspace, Microsoft 365 i innym platformom umożliwiającym wspólną edycję dokumentów, udostępnianie zasobów i koordynację pracy zespołowej. Z kolei aplikacje mobilne phrozwalają nam na dostęp do narzędzi i zasobów biznesowych na naszych smartfonach i tabletach, co jest szczególnie ważne w sytuacji pracy z różnych miejsc. Czasu pracy zdalnej pomagają pilnować narzędzia do zarządzania czasem, np. te śledzące, jak spędzamy czas podczas pracy wykonywanej z domu lub innego miejsca poza biurem. Wszystkie te technologie razem tworzą infrastrukturę umożliwiającą pracę zdalną, pozwalającą na elastyczność w wykonywaniu zadań i prowadzeniu współpracy, niezależnie od tego, gdzie znajdują się wykonujące ją zespoły pracowników.

Projektując pracę zdalną i hybrydową - w firmie lub w przypadku działalności jednoosobowej, dla innych lub dla siebie samego warto pamiętać, że technologie, mimo że kluczowe dla wykonywania pracy, nie zadbają o wszystkie jej aspekty.

1. Ergonomiczne stanowisko pracy

Zacznijmy od stanowiska pracy, czyli miejsca, które ma ogromny wpływ na dobre samopoczucie i efektywność pracownika. Ergonomiczne krzesło, biurko, oświetlenie i monitor mogą pomóc w zapobieganiu problemom takim jak bóle pleców, sztywność szyi, przeciążenie mięśni i stawów rąk i nóg. Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, obecnie konieczne jest wyposażenie stanowisk pracy z laptopem w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę pod laptop oraz dodatkową klawiaturę i mysz. Dzięki temu podczas pracy będzie zachowana mniej obciążająca pozycja ciała. W myśl nowych przepisów pracodawca na życzenie pracownika powinien również wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek. Wspomniane jest w nich również oświetlenie stanowiska pracy, które powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej i być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Ergonomia stanowiska pracy jest korzystna nie tylko dla zdrowia, ale sprawia także, że praca jest mniej męcząca. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem, tabletem lub laptopem, z jednym i wieloma monitorami, ściągnij ten poradnik: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/83377/2-Z-25-Ergonomiczne-stanowisko-pracy-z-komputerem-J_Kaminska.pdf

Praca zdalna może także sprawić, że granica między pracą a życiem prywatnym staje się płynna – i tu szczególnie ważne jest, aby zachować zdrową równowagę, ustanawiając jasne granice czasowe i dbając o czas wolny.

2. Zdrowie psychiczne i relacje społeczne

Wielu introwertyków i zapewne niejeden ekstrawertyk chwalą sobie pracę zdalną, ale nie dla każdego jest ona rozwiązaniem idealnym. Niektórzy z nas czerpią energię z tych mniej lub bardziej bogatych, ale prawie zawsze znaczących interakcji społecznych, jakie zapewnia praca w biurze. Praca zdalna może prowadzić do izolacji społecznej, jeśli nie przewiduje odpowiednich środków zapewniających kontakt ze współpracownikami i menedżerami. I chociaż ostatecznie doświadczenia związane z pracą zdalną zależą od indywidualnych preferencji i potrzeb danej osoby, to firma organizująca pracę zdalną powinna wziąć pod uwagę dostarczenie odpowiednich narzędzi do komunikacji i współpracy, a także zachęcać i motywować do ich podtrzymywania. Zdrowie psychiczne pracowników zdalnych jest równie ważne co zdrowie fizyczne i tak samo potrzebne do zachowania produktywności i kreatywności. Ważne jest więc, aby pracownicy czuli się wspierani, mieli dostęp do informacji i poradnictwa dotyczących zdrowia psychicznego i byli świadomi, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

W cyfrowym świecie praca dynamicznie się zmienia i będzie wciąż tym zmianom podlegała. O tym mówi europejska kampania informacyjna „Bezpieczeństwo pracy w świcie cyfrowym”. Będzie trwała do 2025 r. i w tym czasie firmy, menedżerowie, związki zawodowe i naukowcy będą podnosili kwestie związku nowych technologii z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników. Kampania jest zgodna z podejściem Komisji Europejskiej opartym na „Wizji Zero”, upowszechniającym kulturę zapobiegania zagrożeniom i eliminowania wypadków związanych z pracą. Koordynuje ją Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Będzie prowadzona we wszystkich państwach UE.

Wioleta Klimaszewska
Główny Specjalista
Ośrodek Promocji i Wdrażania
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy