Pracownicy pracujący na laptopach będą mogli zażądać od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Ponadto pracodawcy dofinansują swoim pracownikom zakup nie tylko okularów, ale także szkieł kontaktowych. Ważne zmiany dla pracowników wchodzą w życie 17 listopada 2023 r. Zobacz, na jakich zasadach będą obowiązywały nowe przywileje pracownicze.

Korzystne dla pracowników zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i wchodzą w życie 17 listopada 2023 r.

Monitor dla pracownika pracującego na laptopie

Pracownicy, którzy w pracy korzystają z laptopów, a nie komputerów stacjonarnych, otrzymają prawo doposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor ekranowy.

Kto otrzyma dodatkowy monitor?

Co mówią nowe przepisy na temat doposażenia stanowiska pracy osób pracujących na komputerach przenośnych?

Jak czytamy, w przypadku stosowania laptopów co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

  • Stacjonarny monitor ekranowy LUB
  • Podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Monitor lub podstawka - dwa warianty

Okazuje się, że z przepisu wynikają dwa warianty wyposażenia stanowiska pracy. Pracownik pracujący na komputerze przenośnym może otrzymać albo dodatkowy monitor stacjonarny, albo podstawkę. Tym samym nie może on zmusić pracodawcy do dołożenia do stanowiska pracy monitora stacjonarnego. Szef może bowiem uznać, że wystarczy nam podstawka.

Dodatkowy monitor dla pracowników zdalnych

Możliwość uzyskania dodatkowego monitora dotyczy także pracowników zdalnych korzystających z laptopów. To oznacza, że w domach pracowników będą mogły pojawić się duże monitory stacjonarne podpinane do służbowych laptopów.

Takie monitory są, oczywiście, własnością pracodawcy, jednak częstą praktyką jest możliwość preferencyjnego kupna służbowego sprzętu, który użytkowany jest przez pracownika zdalnego przez kilka lat. Taka opcja będzie mogła dotyczyć także wspomnianych monitorów.

Refundacja szkieł kontaktowych przez pracodawcę 2023

Przed nowelizacją pracodawca zapewniał pracownikom refundację okularów. Teraz dofinansowanie otrzymają także osoby używające soczewek kontaktowych. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać od pracodawcy refundację szkieł kontaktowych?

Dofinansowanie do szkieł kontaktowych i okularów 2023 [ZASADY]

Komu należy się dopłata do okularów i soczewek kontaktowych?

  • Dofinansowanie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę.
  • Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli każdego dnia spędza przed monitorem ekranowym co najmniej 4 godziny (dotyczy to zarówno osób pracujących na komputerach stacjonarnych, jak i pracowników korzystających z laptopów, tabletów czy smartfonów);
  • Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli otrzyma zaświadczenie od lekarza, wskazujące na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Jak otrzymać dofinansowanie do okularów lub soczewek? [PROCEDURA]

Aby otrzymać zwrot kosztów za okulary, pracownik musi złożyć zaświadczenie od lekarza oraz fakturę za zakupione okulary. Niektóre firmy mogą dodatkowo wymagać wypełnienia wniosku o zwrot kosztów.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów lub soczewek przez pracodawcę?

  • Kwota zwrotu nie jest określona przepisami i zależy od regulaminu obowiązującego w miejscu pracy. Zazwyczaj nie jest to równowartość całej kwoty z faktury.
  • Zwykle firmy zwracają od 200 do 300 zł.
  • Okres, po którym pracownik może ubiegać się o refundację, również zależy od polityki firmy – niektóre mogą to robić co dwa lub trzy lata, podczas gdy inne oferują tę pomoc jednorazowo, zgodnie z własnymi regulacjami.

Refundacja soczewek kontaktowych - praktyka

Pracodawcy finansowali zakup szkieł kontaktowych przez pracowników jeszcze przed nowelizacją rozporządzenia.

Urzędy akceptowały refundację zakupu przez pracownika szkieł kontaktowych, gdyż miały podstawę prawną. Dofinansowanie zakupu soczewek przez pracodawców wynikało m.in. z art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Dyrektywa przyznawała pracownikowi prawo do otrzymania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, odpowiednich do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badań profilaktycznych okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.