Najmłodsi stażem pracownicy zarabiali w 2015 roku przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie - wynika z badania przeprowadzonego przez wynagrodzenia.pl.

Najmłodsi stażem pracownicy, których doświadczenie zawodowe w 2015 roku nie przekraczało dwunastu miesięcy, zarabiali przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie. Podana kwota to mediana wynagrodzeń całkowitych brutto. Oznacza to, że połowa z nich zarabiała poniżej, a połowa powyżej wskazanej kwoty. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych pracowników o stażu pracy krótszym niż rok otrzymywało miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN brutto. Najniżej opłacane 25% zarabiało natomiast mniej niż 2 040 PLN miesięcznie.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach różnej wielkości (brutto w PLN) / Media
Reklama

Spośród pracowników najmłodszych stażem, najwięcej zarabiali w 2015 roku zatrudnieni w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła bowiem 3 200 PLN brutto miesięcznie. Powyżej ogólnej mediany dla osób o stażu pracy do roku zarabiali jeszcze zatrudnieni w bankowości, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy usług dla ludności i handlu.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN) / Media
Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy (brutto w PLN) / Media

Również pod względem przeciętnych zarobków na poszczególnych stanowiskach w pierwszym roku pracy wyraźnie wybijają się zawody związane z IT. Mediana wynagrodzeń programistów C/C++ wyniosła w 2015 roku 3 775 PLN brutto miesięcznie, a tylko niewiele mniej zarabiali programiści Java i .NET. Tymczasem zarobki sprzedawców/kasjerów czy np. magazynierów były niemal o połowę niższe niż na stanowiskach programistycznych.

Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w wybranych branżach (brutto w PLN) / Media

W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, na wybranych stanowiskach (brutto w PLN) / Media