77,3 proc. pracujących Polaków nie obawia się utraty zajęcia - wynika z V edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service. 13,5 proc. pracodawców planuje podwyżki płac w swoich firmach - wynika z badania.

Mamy rynek pracownika, co zapowiadaliśmy już w 2014 r. - podkreślił w czwartek w Warszawie prezentujący raport Krzysztof Inglot z Work Service. Po takiej zmianie na rynku pracy największym wyzwaniem dla pracodawców będzie pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanej kadry.

Według wyników Barometru pracodawcy w najbliższych miesiącach chcą utrzymać zatrudnienie (73 proc.), lub rozszerzać je (16,4 proc.). W ramach rekrutacji będą szukać głównie kadry niższego szczebla - deklaruje to 67 proc. badanych pracodawców; najwięcej w branży budowlanej - wynika z badań.

Co piąty pracujący Polak (22,2 proc.) chce zmienić swoje obecne miejsce zatrudnienia w perspektywie do dwóch lat. Najczęściej rozważają to młode osoby - 35,2 proc. w wieku 18-34 lat. Ofert pracy szukają głównie w internecie.

Wśród badanych, którzy deklarowali obawę o utratę pracy lub, że zamierzają ją zmienić co piąty - 20,7 proc. jest zdania, iż znajdzie nową w ciągu tygodnia, a w sumie 39,1 proc. uważa, że czas ten nie przekroczy miesiąca.

Ponad połowa pracujących Polaków (55,8 proc.) oczekuje podwyżki płac w najbliższych miesiącach, 39,3 utrzymania zarobków, a 2,9 proc. obawia się ich obniżenia.

Pracodawcy - w 81,2 proc. badanych firm - przewidują utrzymanie poziomu płac, nikt z badanych nie zakłada obniżania zarobków pracownikom.

Sondaż na zlecenie Work Service przeprowadził w styczniu instytut Millward Brown. W części pracowniczej próba wyniosła 517 dorosłych Polaków dobranych zgodnie z zasadą reprezentatywności pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania. W części pracodawców badano po sto małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników) firm z uwzględnieniem miejsca prowadzenia działalności - województwa — oraz branży firmy.