Zdaniem przedstawiciela największej w Polsce bazy opinii o pracodawcach – Michała Środy z GoWork.pl, warto porozmawiać chwilę z pracownikiem, który składa wymówienie i zadać mu cztery ważne pytania:

Czy praca tutaj spełniła Twoje oczekiwania?

– W interesie pracodawcy leży dotarcie do informacji, jak codzienne realia sprawdzają się w porównaniu z początkowym opisem tego, jak wygląda praca w firmie – twierdzi Michał Środa. Standardem jest, że podczas rozmowy rekrutacyjnej firma przedstawia swoje stanowisko, mówi o swoich planach i możliwościach rozwoju jakie oferuje. Ma to na celu pozyskanie najlepszych kandydatów. Stworzenie dobrego pierwszego wrażenia to w końcu kluczowy czynnik wpływający na zaangażowanie pracownika. Logicznym więc wydaje się weryfikowanie tego jak nasza wizja wypada w zderzeniu z opinią pracownika – jeżeli okaże się, że jakiś aspekt pracy stanowi problem dla kolejnej osoby, warto zwrócić na to uwagę.

Czy praca którą wykonywałeś była zbieżna z twoimi osobistymi celami i zainteresowaniami?

Dla współczesnego pracownika praca jest nie tylko sposobem zarabiania pieniędzy, ale stanowi istotny element jego życia. Rozwój zawodowy coraz częściej wpisuje się w rozwój osobisty jednostki i stanowi ważny element jego funkcjonowania. Zaangażowany pracownik to taki który lubi swoją pracę i ma możliwość wykorzystania w niej swoich pasji i zainteresowań, dlatego to pytanie jest tak ważne. Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie zalety ustalania celów z pracownikiem. Najlepsi wiedzą też, że klucz do sukcesu tkwi w sposobie rozdzielania zadań, tak, aby cele biznesowe w jak największym stopniu były zbieżne z osobistymi celami i zainteresowaniami poszczególnych pracowników.
Jak zauważa przedstawiciel GoWork.pl firmy tracą czasem bardzo dobrych pracowników na własne życzenie. Zdaniem Michała Środy, by uniknąć wzajemnych rozczarowań, pytanie o priorytety i oczekiwania pracownika powinno padać już na etapie weryfikacji kandydatów.

Czy miałeś narzędzia i zasoby potrzebne do efektywnego wykonywania twojej pracy?

Sprawne działanie firmy wymaga ciężkiej i efektywnej pracy. Należy pamiętać że pracownicy nie mają możliwości dostarczania usług i produktów najwyższej jakości bez właściwych narzędzi czy systemów, które to zapewnią. Zrozumienie co mój pracownik myśli o wsparciu, które otrzymuje od pracodawcy jest bardzo pomocne w zaplanowaniu przyszłych inwestycji.

Czy poleciłbyś naszą firmę znajomemu jako dobre miejsce do pracy?

Dobry pracodawca z pewnością nie będzie obawiał się odpowiedzi na to pytanie, ale każdy szef powinien zadać je osobie, która składa wypowiedzenie. Nawet jeżeli praca ostatecznie okazała się nie do końca zgodna z oczekiwaniami pracownika, albo inna firma po prostu zaoferowała lepsze warunki i szanse na rozwój - jeżeli pracownik jest skłonny polecić byłego pracodawcę znajomym, oznacza to, że będzie dobrym adwokatem firmy i możemy liczyć na pozytywne referencje w przyszłości. To ważny element kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Wszelkie uwagi powinny z kolei posłużyć do wyciągnięcia wniosków i wprowadzenia niezbędnych zmian.