Poseł PO Mariusz Witczak powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że nowelizacja ustawy o służbie cywilnej doprowadzi do "zniszczenia i demontażu" korpusu służby cywilnej. "Korpus służby cywilnej, to kształtowana przez lata profesjonalna służba do pracy w najważniejszych organach administracji państwowej" - podkreślił.

Jak dodał, korpus służby cywilnej, to było ciało apolityczne, które stabilizowało funkcjonowanie państwa. "PiS wprowadziło (do noweli ustawy) mnóstwo furtek, które kompletnie wypaczają ducha konstytucji" - ocenił Witczak.

"PiS po raz kolejny złamało konstytucję, obawiamy się, że prezydent Andrzej Duda po raz kolejny złamie konstytucję, jeśli podpisze nowelizację ustawy o służbie cywilnej. (...) PiS jedzie po bandzie, niszczy nasze państwo" - powiedział Witczak.

Poseł Jan Grabiec (PO) zaznaczył, że nowelizacja ustawy o służbie cywilnej może doprowadzić do zwolnienia 1600 urzędników. "To robienie miejsca dla swoich i to swoich wybieranych w sposób sprzeczny z dotychczasowymi przepisami, tradycją i kulturą polityczną" - podkreślił. Jak ocenił, PiS "dramatycznie obniża standardy". "To psucie państwa, zasad, reguł" - przekonywał Grabiec.

Zdaniem posła PO Andrzeja Halickiego, po zmianach wprowadzonych przez PiS, korpus służby cywilnej stanie się de facto korpusem jednej partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości.

W czwartek Senat zajmuje się uchwaloną w środę wieczorem przez Sejm nowelizacją ustawy o służbie cywilnej, autorstwa PiS, zgodnie z którą wyższe stanowiska w SC będą obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu; bez konkursu ma być też powoływany prezes ZUS.

Zgodnie z nowelą m.in. dyrektorów generalnych urzędów powoływać mają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, szef KPRM lub wojewoda; wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępców - Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej, wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Sejm zaakceptował też rozwiązanie zaproponowane przez PiS, które wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Obecnie premier powołuje prezesa ZUS, na wniosek ministra spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

W nowelizacji zlikwidowany został wymóg posiadania przez szefa służby cywilnej co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Znowelizowana ustawa likwiduje też wobec szefa służby cywilnej wymóg, by nie był członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie tego stanowiska; ma on nie być członkiem partii politycznej w momencie objęcia stanowiska. Nowela wprowadza także powołania, a nie konkursy na kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej. Nowelizacja likwiduje również dotychczasową Radę Służby Cywilnej; przy premierze powstać ma natomiast Rada Służby Publicznej.