Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej. Dokument trafił do uzgodnień resortowych. Efektem projektowanych zmian ma być ujednolicenie procedury badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

W związku z tym m.in. wprowadzono nowe, ujednolicone wzory karty badania psychologicznego i orzeczenia psychologicznego. Projekt rozporządzenia określa też sposób postępowania z dokumentacją badań psychologicznych. 

Etap legislacyjny

Uzgodnienia międzyresortowe