W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych ponowne badanie może być przeprowadzone dopiero po roku.
Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej. Dokument trafił do uzgodnień resortowych. Efektem projektowanych zmian ma być ujednolicenie procedury badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.
W związku z tym m.in. wprowadzono nowe, ujednolicone wzory karty badania psychologicznego i orzeczenia psychologicznego. Projekt rozporządzenia określa też sposób postępowania z dokumentacją badań psychologicznych.