Od nowego roku z urlopu ojcowskiego będzie można skorzystać przez dwa lata. Ojcowie będą mogli też podzielić go na dwie części
Nowelizacja wprowadza również korzystne zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego. Według dotychczasowych przepisów urlop ojcowski przysługiwał ojcu będącemu pracownikiem w wymiarze 2 tygodni do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Natomiast według nowych regulacji ojciec będzie mógł wykorzystać przysługujący mu dwutygodniowy urlop aż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (ewentualnie do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).
Co więcej, od 2 stycznia 2016 r. ojciec dziecka będzie uprawniony do podzielenia urlopu ojcowskiego na dwie części, czego nie może uczynić obecnie. Żadna z nich nie będzie mogła jednak być krótsza niż tydzień. Innymi słowy, w świetle art. 1823 par. 11 k.p. pracownik ojciec będzie wykorzystywał urlop ojcowski albo w całości w wymiarze 2 tygodni, albo w dwóch częściach (z przerwą), z których każda będzie trwała tydzień. Tak jak dotychczas, pracodawca będzie udzielał pracownikowi urlopu ojcowskiego na podstawie jego wniosku składanego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu (lub jego części). przykład 6
Reklama
PRZYKŁAD 6
Wykorzystanie urlopu
Dziecko przyszło na świat 1 maja 2016 r. i ukończy 24. miesiąc życia 1 maja 2018 r. Ostatnim dniem korzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego będzie 30 kwietnia 2018 r.

Autorzy:

Marta Derewicz, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Katarzyna Kamińska, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Diana Kanarek, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Dominika Latawiec-Chara, adwokat, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
dr Joanna Ostojska, adwokat, Kancelaria Tomczak i Partnerzy