Nurek, którego dyplom stracił ważność, będzie mógł go odnowić po odbyciu specjalnych szkoleń. Tak wynika z nowelizacji z 22 września 2015 r. rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 1535). Dzisiaj wchodzi w życie.
Zaproponowane w niej regulacje wynikają z ustawy deregulacyjnej, która znowelizowała ustawę z 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1389). Daje ona możliwość odnawiania nurkom dyplomów, które utraciły ważność. Przy czym rozporządzenie przewiduje dwa tryby dla tej procedury: jeden dla osób, których dokumenty utraciły swoją ważność, ale jednocześnie posiadają one co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych uzyskaną w ciągu 5 lat od dnia wydania dyplomu, adrugi dla niespełniających tych wymagań.
– Pierwszy przypadek dotyczy osób, które mają doświadczenie zawodowe, ale z przyczyn losowych nie przedłużyły swoich kwalifikacji zawodowych – wyjaśnia resort infrastruktury.
Zaproponowane rozwiązanie pozwoli tym nurkom wrócić do wykonywania zawodu po krótkim szkoleniu skupiającym się głównie na zajęciach związanych z bezpieczeństwem wykonywania prac podwodnych. Łącznie to 8 godzin zajęć.
Natomiast nurkowie, którzy od dłuższego czasu nie wykonują prac podwodnych lub pracowali w tej profesji wiele lat temu i nie posiadają aktualnych umiejętności potwierdzających ich kompetencje, będą musieli odbyć tzw. szkolenia uaktualniające. Łączny czas zajęć i wykładów wynosi 50 godzin, z czego 30 godzin przeznaczonych jest na praktykę.
– Proponowane rozwiązania pozwolą na powrót do wykonywania zawodu wykwalifikowanym nurkom bez potrzeby ponownego zdobywania uprawnień. Jest to o tyle istotne, że dyplomy w tym fachu tworzą powiązaną strukturę hierarchiczną, a kolejne awanse związane są nie tylko z dodatkowymi szkoleniami i egzaminami, ale również z obowiązkową praktyką – tłumaczy MIiR.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 20 października 2015 r.