Pan Andrzej szuka pracy. – Byłem na kilku rozmowach kwalifikacyjnych. Podczas ostatniej rekruter zapytał o stan mojego zdrowia, domagał się też, bym podał prywatny numer telefonu. Tłumaczył, że jest niezbędny do dalszej rekrutacji, ale przy okazji pouczył mnie, że numer powinienem zawsze zamieszczać w CV. Czy faktycznie tak jest? Nie wiem też, czy można pytać potencjalnego pracownika o stan zdrowia podczas rozmowy – zastanawia się czytelnik.
Informacje, jakich może się domagać pracodawca, wskazane są w kodeksie pracy. Co istotne, dotyczą one nie tylko pracowników, ale również tych osób, które dopiero ubiegają się o pracę. W żadnym jednak wypadku pracodawca nie może pytać o dowolne sprawy. Jedną z nich jest stan zdrowia. To należy uznać za sferę prywatną, więc kandydat nie musi na takie pytanie odpowiadać. Podobnie nie wolno pytać kobiet o ciążę.
Jednak mimo że informacja o stanie zdrowia nie powinna interesować pracodawcy, ostatecznie wszystko zależy od stanowiska, o jakie stara się dana osoba. Jeśli będzie to np. zawód pilota czy kierowcy, gdzie dobre zdrowie jest niezbędne do wykonywania pracy, pytanie jest jak najbardziej wskazane. W innym przypadku może zostać uznane za przejaw dyskryminacji osób biorących udział w rekrutacji.
Nasz czytelnik nie pisze, o jakie stanowisko się ubiegał. Jeśli jednak stan jego zdrowia nie powinien mieć wpływu na pracę, to rekruter nie miał prawa takiego pytania zadać.
Pan Andrzej wskazuje również, że podczas rozmowy padło pytanie o jego numer telefonu. W tej sytuacji trudno mieć pretensje do pracodawcy – ułatwia on proces dalszego naboru, podobnie jak podanie adresu e-mailowego. Są to jednak dane prywatne kandydata i nie ma on obowiązku ich podawania. Obowiązek dotyczy wyłącznie adresu zamieszkania, dlatego pracodawca nie ma prawa żądać, by prywatny numer telefonu bądź adres e-mailowy znalazł się w dokumentach. Oczywiście najczęściej warto je podać.
Podczas rozmowy często pada również pytanie dotyczące dotychczasowego zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że powinno to dotyczyć wyłącznie umów o pracę. Kandydat powinien przedstawić wszystkie informacje z nimi związane, nie musi natomiast informować o ewentualnym wykonywaniu innych prac dorywczych.
Wszystkie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do procesu rekrutacji. Po jego zakończeniu pracodawca powinien oddać kandydatom komplet zgromadzonych dokumentów. Może je też zachować, ale nie może ich wykorzystywać niezgodnie z celem ani przekazać osobom trzecim.
Podstawa prawna
Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1964 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).