Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Patronat nad nim sprawował DGP.
Dziennik Gazeta Prawna
– To konkurs zmieniający poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo istotne w miejscu pracy. Nie będzie dobrych pod względem jakości miejsc pracy bez odpowiednich warunków do ich wykonywania. Jest to inwestycja, która przynosi zysk zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Do konkursu organizowanego we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) oraz innymi urzędami i resortami wpłynęły 83 zgłoszenia. Jego kapituła postanowiła przyznać 11 nagród oraz 16 wyróżnień w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce, prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce, oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne, popularyzujące bezpieczeństwo pracy.
W tej ostatniej pierwsze miejsce zostało przyznane „Ramowym wytycznym w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz CIOP-PIB. Obejmuje ono pakiet materiałów umożliwiających projektowanie obiektów i pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy w taki sposób, aby były odpowiednie dla osób z dysfunkcjami o szczególnych potrzebach.
W tej samej kategorii związanej z popularyzacją bezpieczeństwa pracy nagrodzony został też Urząd Dozoru Technicznego za realizowaną w latach 2014–2016 kampanię edukacyjno-prewencyjną „Bezpieczeństwo – Twój wybór”.
W każdym roku jest ona skierowana na jeden temat i obecnie jest poświęcona pracy na żurawiach budowlanych.