statystyki

Za naruszenie reguł bhp odpowie nie tylko pracodawca

autor: Monika Bożek06.08.2015, 19:00
pracownik łamiący zasady BHP

Za naruszenie reguł bhp odpowie nie tylko pracodawcaźródło: ShutterStock

Postępowanie karne może zostać wszczęte wobec każdej osoby, do której należy nadzorowanie pracy innych zatrudnionych. Tak będzie, gdy wypadek w zakładzie to skutek lekceważenia służbowych obowiązków.

Mimo stosunkowo klarownych regulacji dotyczących ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego wciąż nie do końca jest jasne, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w danej spółce i jakie konsekwencje na gruncie prawa karnego grożą za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Tylko osoba fizyczna

Należy wskazać, że sprawcą przestępstwa przeciwko prawom pracownika może być tylko osoba fizyczna. Wątpliwości się pojawiają, gdy pracodawcą jest podmiot prawa handlowego. Wówczas pomocny jest art. 31kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie z którym za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście tych czynności. Z tego jasno wynika, że podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca – organ reprezentujący dany podmiot (np. członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) albo inna wyznaczona do tego osoba. Coraz częściej spotykamy w praktyce delegowanie obowiązków z zakresu prawa pracy na wyznaczone osoby, najczęściej dyrektorów zakładów produkcyjnych czy kierowników oddziałów. Wyznaczona w ten sposób osoba będzie uprawniona do podejmowania w imieniu pracodawcy wszelkich czynności określonych w przepisach regulujących stosunek pracy, o ile zakres jej kompetencji nie zostanie wyraźnie ograniczony. Ma to również swoje konsekwencje na gruncie prawa karnego. [ramka]

Artykuł 220 k.k. nie mówi wprost o pracodawcy, posługuje się natomiast bardzo szerokim zakresem podmiotowym. Dlatego też dla dalszych rozważań należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. Źródłem rozważań dotyczących odpowiedzialności na naruszenie przepisów bhp jest zasada ogólna wyrażona w art. 207 k.p., zgodnie z którą pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp i jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, a w szczególności dostarczyć im sprawne i bezpieczne narzędzia pracy. Na zakres tej odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek ten ciąży na pracodawcy niezależnie od tego, czy dany pracownik wykonuje pracę należycie.

W celu realizacji tego obowiązku pracodawca powinien wydawać polecenia usunięcia uchybień, wykonania nakazów i zaleceń właściwych organów nadzoru oraz kontrolować ich realizację. W razie niezastosowania się pracownika do poleceń przełożonego dotyczących bhp pracodawca może zastosować wobec niego sankcje wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. pozbawienie prawa do premii). W tym miejscu należy mieć na uwadze ewentualne scedowanie obowiązków z zakresu prawa pracy na inną osobę niż pracodawca, o czym była mowa wcześniej.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane