Przeczytałam niedawno artykuł dotyczący podwójnego prawa do urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych jednocześnie u dwóch pracodawców. Interesuje mnie, czy jednak są od tej zasady pewne wyjątki – pisze pani Krystyna. – Do 15 lipca br. byłam pracownicą pewnej firmy (pełny etat), z którą rozstałam się za porozumieniem stron.
Zgoda na moje odejście uwarunkowana była jednak wykorzystaniem całego przysługującego mi urlopu wypoczynkowego (oczywiście proporcjonalnie do przepracowanego czasu, czyli 26 dni przysługujące podzielone na 12 miesięcy w roku i pomnożone przez 7 miesięcy przepracowane (nie w całości, bo do 15 lipca), 26/12 x 7 = 15,16 dnia, czyli po zaokrągleniu należało mi się 16 dni. Urlop wykorzystałam od 24 czerwca do 15 lipca. Już podczas urlopu, tj. od 1 lipca, podjęłam nową pracę (także pełny etat). Zatem przez 15 dni byłam zatrudniona u dwóch pracodawców jednocześnie. Moim zdaniem u nowego powinno mi przysługiwać 13 dni urlopu (26/12 x 6 = 13 dni). On poinformował mnie jednak, że skoro w jednym roku przysługuje mi 26 dni urlopu, a w poprzedniej firmie udzielono mi 16 dni, to w nowym miejscu przysługuje mi tylko 10. Czy ma rację?
Wszystko wskazuje na to, że pracodawca się myli, a racja leży po stronie pani Krystyny. Dla pracownika, który pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, jego uprawnienia ustala się oddzielnie w każdym z nich. Oznacza to, że w takiej sytuacji pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy – wyjaśnia Joanna Wójcik-Tarnowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – W świetle przepisów kodeksu pracy przy ustalaniu uprawnień urlopowych (zarówno prawa do urlopu, jak i jego wymiaru) należy przede wszystkim zsumować wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wyliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Nasza czytelniczka może więc zwrócić się do pracodawcy z prośbą o zmianę urlopowej decyzji, powołując się na przytoczone poniżej przepisy kodeksu pracy.
Podstawa prawna
Art. 1541 par. 1, art. 1541 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).