Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, czyli III transzę deregulacji. Dzięki niej łatwiejszy ma być dostęp do setki profesji podlegających siedmiu ministrom.
Zmiany obejmują m.in. takie zawody, jak rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych czy doradca inwestycyjny. Opisywany akt stanowi ostatni etap procesu deregulacji dostępu do zawodów. I transza obejmująca 51 zawodów weszła w życie w przeważającej części 23 sierpnia 2013 r. (część przepisów 1 stycznia 2014 r.), natomiast II obejmująca 91 zawodów obowiązuje od 10 sierpnia 2014 r.
Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa deregulacyjna czeka na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie – co do zasady – po 60 dniach od dnia ogłoszenia.