Badanie wykazało też, że 2/3 polskich pracodawców nie ma problemu z zatrudnianiem osób pochodzących z zupełnie odmiennego kręgu kulturowego. Nie jest to tylko poszukiwanie tańszej siły roboczej, gdyż ponad 70 procent przedsiębiorców wskazuje, iż cudzoziemcy mają zbliżone do Polaków oczekiwania finansowe. Uważają też, że obcokrajowcy są sumienni, biegle posługują się językami obcymi i mają międzynarodowe doświadczenie.

Z badań wynika również, iż 12 procent firm w Polsce planuje w ciągu najbliższych miesięcy zatrudnić obcokrajowców. Najczęściej są to przedsiębiorstwa duże z branży usługowej, produkcyjnej i handlowej. W mniejszym zakresie z sektora publicznego.

Regionem zaś najbardziej otwartym na zatrudnianie imigrantów jest Polska północno-zachodnia, południowo-zachodnia i centralna.