Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (KSB UEK) istnieje na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku.

Oferujemy studia MBA, podyplomowe, kursy oraz prowadzimy działalność badawczą, konsultingową i wydawniczą. Wciąż udoskonalamy ofertę, dostosowując ją do wymagań dzisiejszego rynku. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, że zajmujemy wysokie lokaty w polskich rankingach, zyskujemy coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej. Prowadzimy stałą współpracę z przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi uczelniami i szkołami policealnymi w Polsce i za granicą. Jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności, która daje możliwość spotykania się z partnerami biznesowymi na całym świecie, wymiany doświadczeń i kompetencji, dostępu do globalnej sieci instytucji edukacyjnych, organizacji sektora publicznego i firm konsultingowych. Naszymi partnerami są: St. Gallen Business School (Szwajcaria), Ecole de Management de Normandie (Francja), Stockholm University (Szwecja), Suffolk University, ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management (Francja), University of Johannesburg (RPA), Roosevelt University oraz Clark University (USA).

Programy MBA:

Executive MBA – to pierwszy w południowej Polsce intensywny, międzynarodowy program z zarządzania i biznesu. Celem programu jest zapewnianie wiedzy umożliwiającej ciągłe rozwijanie i pogłębianie umiejętności menedżerskich sprawnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów firmy, rozwoju potencjału przedsiębiorczego, pracy zespołowej, skutecznego negocjowania, komunikowania i prezentacji gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie współczesnego biznesu. Partnerem programu jest Ecole de Management de Normandie z Francji.

International MBA – European Multicultural Integrated Management Program – to specjalistyczny program, zaprojektowany dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Opracowany według najnowszych standardów, pozwala poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania globalnych organizacji. Program prowadzony jest we współpracy z St. Gallen Business School ze Szwajcarii.
MBA KSB + Master – to innowacyjny program prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Clark University w Worcester w stanie Massachusetts (USA).
Studia skierowane są przede wszystkim do osób rozpoczynających karierę zawodową (junior management).
Program realizowany jest w trzech specjalnościach:
– MBA in Managerial Communication + Master
– MBA in Healthcare Management + Master
– MBA in Human Resources Management + Master.
Słuchacze wszystkich trzech specjalności wspólnie realizują program menedżerski i profesjonalnej komunikacji (kursy MBA oraz kursy MSPC) natomiast Kursy specjalizacyjne realizowane są na wybranych specjalnościach. Po obronie pracy końcowej słuchacz studiów MBA KSB + Master otrzymuje dwa dyplomy:
• prestiżowy dyplom Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA),
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA (wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).
Nasze programy MBA zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach i ratingach:

- Rating Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM w 2014 r.:
- International MBA – klasa mistrzowska najlepszych programów MBA
- Program Executive MBA – klasa profesjonalna plus
- MBA KSB + Master – klasa profesjonalna plus
- Ranking MBA Perspektywy w 2014 r. (30 najlepszych programów MBA w Polsce):
- Executive MBA – X miejsce
- International MBA – VIII miejsce
- Ranking WPROST „Najpopularniejsze programy MBA według pracodawców w roku 2015”:
- Executive MBA – VI miejsceZobacz kierunki studiów MBA >>

W naszej ofercie edukacyjnej znajdą Państwo ponad 70 kierunków studiów podyplomowych w zakresie:
• Personel i komunikacja w firmie
• Podmioty gospodarcze w Unii Europejskiej
• Procedury prewencyjne w zwalczaniu przestępczości
• Przedsiębiorstwo a rynek
• Zarządzanie finansami i rachunkowość
• Zarządzanie jednostkami finansów publicznych
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zobacz kierunki studiów podyplomowych >>Kształcimy od 24 lat!
Nasze studia wybrało ponad 26 000 osób!