PIP chce, aby przepisy przewidywały możliwość wypowiadania porozumień w sprawie wydłużania okresów rozliczeniowych. Pracodawcy są przeciw.
Skoro kodeks pracy przewiduje możliwość wypowiadania układów zbiorowych, to powinien umożliwiać także wcześniejsze wymawianie porozumień w sprawie wydłużania okresów rozliczeniowych. Taką opinię przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy w swoim corocznym sprawozdaniu z działalności. Dzięki wspomnianym porozumieniom ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników firmy mogą wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Umożliwia im to dostosowanie godzin wykonywania obowiązków przez zatrudnionych do zmieniających się sezonowo potrzeb.
– Gdyby przepisy wprost przewidywały możliwość wypowiadania takich porozumień, nie byłoby żadnych wątpliwości co do tego, czy jest to możliwe, czy też nie. Dziś nie jest to wprost uregulowane, ale nie oznacza to, że raz zawartego porozumienia nie można wymówić – uważa dr Waldemar Uziak z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert Biura Prawnego NSZZ „Solidarność”.
Jego zdaniem skoro przepisy przewidują obecnie możliwość wypowiadania układów zbiorowych, to można wnioskować na tej podstawie, że wymówienie porozumień zbiorowych innego rodzaju też jest możliwe.
Podobnie uważają organizacje pracodawców.
– Choć przepisy milczą w kwestii wypowiadania porozumień, to jednak Sąd Najwyższy uznał, że jest to dopuszczalne, o ile takie wewnątrzzakładowe akty mają charakter normatywny i są wydawane na wyraźnej podstawie prawnej – tłumaczy dr Monika Gładoch, radca prawny z Kancelarii M. Gładoch. Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP.
Również jej zdaniem wobec porozumień można analogicznie zastosować przepisy dotyczące układów zbiorowych, które wyraźnie wskazują, że te ostatnie można wypowiadać. Podkreśla, że wprowadzenie do k.p. regulacji potwierdzającej wprost możliwość wymawiania porozumień dotyczących wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy mogłaby przysporzyć więcej problemów niż korzyści.
– Gdyby taka zmiana weszła w życie, pojawiłaby się wątpliwość dotycząca tego, czy można wypowiadać inne porozumienia zbiorowe, np. ustalające pakiety socjalne dla pracowników lub zawieszające stosowanie wewnątrzzakładowych przepisów w razie problemów ekonomicznych firmy. Skoro przepisy wskazywałyby wprost możliwość wymawiania jedynie porozumień wydłużających okresy rozliczeniowe, to można by twierdzić, że w pozostałych przypadkach wypowiedzenie jest niedopuszczalne – zauważa dr Monika Gładoch.