Szefowa MSW regularnie spotyka się ze związkowcami. Ostatnio na Forum Dialogu Społecznego MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

MSW stawia na dialog ze stroną związkową, dlatego minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkowcami. Z inicjatywy szefowej MSW 6 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Podczas spotkania w MSW podjęto m.in. kwestię wypłaty dodatkowych środków pracownikom cywilnym służb. Po 145 zł otrzymało w sumie 29 tys. 390 pracowników cywilnych wszystkich formacji mundurowych podległych MSW.

Na wniosek strony związkowej, podczas spotkań odbywających się raz na kwartał, poruszona zostanie także kwestia podwyżek płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji. MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zaplanowano kwotę około 2 mld zł również z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Oznacza to, że w kwocie około 2 mld zł znajdą się środki także m.in. na podwyżki uposażeń dla służb mundurowych i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych formacji podległych MSW w 2016 r. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

Reklama

Przypominam, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażacy, policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze BOR otrzymali wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.