Irlandia kilka lat temu przestała być „ekonomiczną Zieloną Wyspą”. Kryzys z 2008 roku uderzył praktycznie we wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. W najbardziej dotkliwym 2009 roku, gospodarka irlandzka skurczyła się aż o 6,4%. Pomimo tego Polacy nie zrezygnowali z emigracji. Co prawda w ostatnich latach liczba polskich pracowników mieszkających w Irlandii z roku na rok malała, jednak kraj ten w 2013 roku nadal pozostawał trzecim najpopularniejszym kierunkiem polskiej emigracji po Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Jakie są zarobki Polaków na Zielonej Wyspie? Okazuje się, że wysokość zarobków Polaków za granicą zależy od długości czasu trwania emigracji. Jak wynika z raportu NBP, najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący krótko, tzn. do jednego roku. Przeciętnie płacono im 1 300 EUR miesięcznie. Ci, którzy zdecydowali się pozostać dłużej w Irlandii (powyżej 3 lat), zarabiali nawet o 400 EUR więcej.

Jakie stawki oferowane są na Zielonej Wyspie?

Jak wynika z danych NBP, Polacy mieszkający w Irlandii są zatrudniani głównie przy pracach fizycznych. Aż 30% respondentów wykonywało prace proste, takie jak zbieranie owoców, bycie pokojówką, kelnerem czy robotnikiem budowlanym. Z kolei 29% pracujących to robotnicy wykwalifikowani – spawacze, murarze, operatorzy maszyn, fryzjerzy lub krawcy.

Z analizy ofert pracy zamieszczonych na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES[PRZYPIS]Dane o zarobkach należy traktować orientacyjnie, gdyż wynagrodzenia podawane na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES mogą być nieco wyższe niż oferowane przez prywatne agencje pracy za granicą czy w szarej strefie.[/PRZYPIS] , wynika, że w przytoczonych zawodach wynagrodzenia są dość zróżnicowane. Najniższe godzinowe stawki spośród analizowanych, oferowane są osobom wykonującym prace proste lub zatrudnionym w handlu i usługach – mediana zarobków podawanych w ofertach pracy wynosi 9,00 EUR na godzinę. Przeliczając tę kwotę na złotówki daje do sumę około 6 300 PLN miesięcznie. Stawki obliczono przemnażając je przez 8 godzin, 21 dni (średnia liczba dni pracujących w 2015 roku) oraz kurs EUR/PLN. Obliczenia dokonane są na podstawie kursu walut z dnia 26.06.2015 roku.

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy mogą otrzymywać przeciętnie 10,00 EUR na godzinę, czyli około 7 000 PLN miesięcznie. Praca pracowników obsługi biurowej jak również kierowców i operatorów pojazdów wyceniana jest na około 11,00 EUR na godzinę (mniej więcej 7 700 PLN miesięcznie). Mediana godzinowych zarobków robotników obróbki metali i mechaników wynosi zaś 12,00 EUR, co daje w przeliczeniu około 8 400 PLN miesięcznie.

W analizowanych ogłoszeniach EURES najwyższe stawki oferowane były robotnikom budowlanym i górnikom – mediana godzinowych zarobków wyniosła nieco powyżej 17 EUR. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę około 11 900 PLN miesięcznie.

Andrzej Kuczara, Marta Kowalówka, Sedlak & Sedlak