statystyki

Niezatrudniony nie musi aktualizować uprawnień

autor: Łukasz Prasołek09.07.2015, 09:23; Aktualizacja: 09.07.2015, 10:01
rekrutacja, praca, pracownik

Kierowca autobusu został bezpodstawnie zwolniony bez wypowiedzenia, od czego odwołał się do sądu, uzyskując przywrócenie do pracy.źródło: ShutterStock

TEZA: Regulacja z art. 52 par. 1 pkt 3 k.p. oprócz winy wymaga także naruszenia obowiązku. Skutkiem ma być trwała lub okresowa utrata uprawnień. Chodzi o trwalszą utratę uprawnień (czasową albo stałą), wynikającą z ustawy, orzeczenia albo decyzji, ale nie o taką, która zależy od krótkiej sytuacji przejściowej. Ważenie tej oceny nie może pomijać szczególnego rygoru ustania zatrudnienia bez wypowiedzenia, czyli bez okresu ochronnego w zatrudnieniu.

Sygn. akt II PK 139/14, WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 14 kwietnia 2015 r.

STAN FAKTYCZNY

Kierowca autobusu został bezpodstawnie zwolniony bez wypowiedzenia, od czego odwołał się do sądu, uzyskując przywrócenie do pracy. W tym czasie prawo jazdy pracownika utraciło ważność z mocy ustawy, a podczas procesu kierowca nie uzupełnił uprawnień. W listopadzie 2010 r. pracownik stawił się do pracy, a pracodawca przywrócił go do niej na mocy wyroku, nie dopuścił go jednak do wykonywania zadań z uwagi na brak aktualnego prawa jazdy. Podwładny zaczął uzupełniać kwalifikacje i 24 listopada ukończył szkolenie okresowe, a 2 grudnia uzyskał badania lekarskie i psychologiczne. Pracodawca 8 grudnia 2010 r. ponowie rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.), wskazując jako przyczynę zawinioną utratę uprawnień do wykonywania pracy kierowcy autobusu. Pracownik odwołał się od tego rozwiązania do sądu, dochodząc przywrócenia do pracy.

Sąd rejonowy uznał, że podwładny nie utracił przejściowo uprawnień wskutek naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, nie został również pozbawiony uprawnień przez organ, więc to, że nie miał ich w dniu zgłoszenia gotowości do pracy, nie świadczy o winie pracownika, jego złej woli lub niedbalstwie. W momencie utraty uprawnień nie był pracownikiem i nie miał obowiązku posiadania ważnego prawa jazdy, a po korzystnym wyroku niezwłocznie zaczął uzupełniać kwalifikacje. Pracodawca zaskarżył ten wyrok w apelacji.

Sąd okręgowy zmienił to rozstrzygnięcie, uznając, że brak niezbędnych uprawnień w dacie zgłaszania gotowości do pracy skutkował niemożnością dopuszczenia go do pracy. Kierowca nie poinformował pracodawcy o tym, że odbywa szkolenie i przystępuje do badań w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy, więc ten nie miał pewności, czy podwładny odzyska zdolność do wykonywania umówionej pracy. Zachowanie kierowcy nosi cechy niedbalstwa i lekkomyślności, skoro nie dochował należytej staranności przy terminowości uzyskiwania utraconych uprawnień, jak i przekazywaniu pracodawcy informacji o czynionych w tym zakresie staraniach. Skargę kasacyjną od tego rozstrzygnięcia wniósł pracownik, zarzucając naruszenie art. 52 par. 1 pkt 3 k.p.


Pozostało 54% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane