Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc na zakup i instalacje urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Zainteresowani takim rozwiązaniem powinni złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zróżnicowanie wysokości dofinansowania prewencji wypadkowej przez ZUS / Dziennik Gazeta Prawna
Przy czym program jest adresowany do wszystkich płatników – ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw – którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Zgodnie z założeniami ZUS dopłaci do projektów inwestycyjnych, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych – pełną listę urządzeń można przejrzeć na stronie internetowej ZUS lub bezpośrednio w oddziale).
Przedsiębiorcy mogą się także ubiegać o bezzwrotną pomoc na przygotowanie projektów doradczych, których celem jest poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ocena ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.
Firma może także dostać środki na wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy. Zakład sfinansuje również działania polegające m.in. na zbadaniu hałasu panującego na stanowisku pracy, miejscowego drgania, pola i promieniowania elektromagnetycznego oraz optycznego itp. Przy czym ZUS zastrzega, że takie pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. oceny skuteczności działań inwestycyjnych.
Wsparcie można także uzyskać na dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej, przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy. Płatnicy mogą ubiegać się o pieniądze na projekty inwestycyjno-doradcze. Poziom wsparcia został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.