Młodzi są w Hiszpanii grupą najbardziej dotkniętą bezrobociem. Wprawdzie w ciągu roku pracę znalazło 81 tysięcy osób w wieku poniżej 25 lat, ale bez zatrudnienia wciąż jest 775 tysięcy.

- Najtrudniejsza jest niemożność zrealizowania życiowego projektu, brak możliwości na emancypację, kupna mieszkania czy założenia rodziny - wylicza młody bezrobotny mieszkaniec Madrytu.

Dlatego wielu emigruje w poszukiwaniu pracy. Od 2008 roku, czyli od początku kryzysu, taką decyzję podjęło około 300 tysięcy młodych Hiszpanów. Eksperci ostrzegają, że wyjeżdżają najbardziej utalentowani z nich. Przypominają jednocześnie, że przyczyną bezrobocia wśród młodzieży jest nie tyko brak miejsc pracy, ale też brak wykształcenia. Co drugi młody bezrobotny nie ma ukończonej szkoły średniej.