Senatorowie zlikwidowali lukę w przepisach, co pozwoli na sprawowanie opieki medycznej nad żołnierzami w warunkach polowych.

Wojskowi lekarze zatrudnieni w szpitalach polowych wrócą do systemu. Umożliwi to nowelizacja ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), którą przegłosował wczoraj Senat. W wyniku reformy sprzed dwóch lat szpitale polowe podlegające ministrowi obrony narodowej – jak wszystkie jednostki wojskowe – nie prowadzą samodzielnej księgowości i sprawozdawczości. Wykonują ją dla nich wojskowe oddziały gospodarcze. W efekcie nie spełniają wymogów jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm). Ta zmiana miała istotny wpływ ma sytuację lekarzy zatrudnionych w takich jednostkach. Nie mogą oni bowiem sprawować opieki medycznej nad żołnierzami, ponieważ pozostawali poza systemem. W efekcie wojsko do zabezpieczenia np. ćwiczeń na poligonie musiało zatrudniać cywilnych lekarzy.
– Chodzi o wojskowe ośrodki mobilne, szpitale polowe czy kontenerowe działające na poligonach, ale także za granicą – tłumaczył Bogusław Śmigielski, sprawozdawca senackich komisji zdrowia oraz obrony narodowej.
Nowelizacja polegała na uzupełnieniu katalogu podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych o takie jednostki. Poza tym rozszerza zakres udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z nią będzie można ich udzielać w pojeździe wojskowym, odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu i miejscu pobytu pacjenta, tj. na poligonie, w szpitalu kontenerowym, ośrodku szkolenia.
Nowe przepisy wyłączają także jednostki polowe spod działania przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Pozwoli to uniknąć ewentualnych roszczeń żołnierzy pacjentów, którym pomocy medycznej udzielano np. na poligonie.
Ustawa wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta