96,6 proc. zatrudnionych w Polsce uważa, że pracodawca powinien wspierać ich zdrowie psychiczne – wynika z badania "Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy". Dodano, że 57 proc. badanych wykazuje trudności z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu motywacji w pracy.

Powołując się na dane ZUS z raportu "Absencja chorobowa w 2021" poinformowano, że co 10. pracownik w Polsce przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów psychicznych.

83,7 proc. respondentów uważa, że tryb pracy ma wpływ na zdrowie psychiczne, a przeciwnego zdania jest 16,3 proc., przy czym 51 proc. ankietowanych pracuje stacjonarnie, 36 proc. hybrydowo, a 13 proc. zdalnie. Jak stwierdzono, "największe zauważalne trudności na tle psychicznym deklarują osoby pracujące w trybie stacjonarnym".

Pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne pracowników - uważa 96,6 proc. zatrudnionych w Polsce. "Badani wyrazili swoje potrzeby z zakresu wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz kultury organizacyjnej" – wskazano. Jak dodano, prawie 60 proc. badanych nie ma przekonania, że w sytuacjach obciążenia psychicznego otrzyma pomoc w miejscu pracy.

Zgodnie z raportem, ok. 57 proc. badanych wykazuje znaczące trudności z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu motywacji, co "objawia się problemami z rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych, odkładaniem pracy na inny dzień, kłopotami z dotrzymywaniem terminów". Ok. 65 proc. respondentów ma umiarkowany lub lekko obniżony poziom wydajności w pracy, przy czym tylko 35 proc. deklaruje znaczące trudności w tym obszarze.

Znaczne trudności w zachowaniu balansu między pracą a życiem osobistym ma 45 proc. ankietowanych; osoby te regularnie pracują po godzinach – zauważono. "Jedynie 15 proc. badanych zachowuje równowagę między pracą a życiem osobistym" – stwierdzono.

"Coraz częściej spotykamy pacjentów cierpiących na bezsenność, w stanie permanentnego stresu i lęku, czy wręcz prezentujących obniżony nastrój z depresją włącznie, co z oczywistych względów wpływa na ich motywację i wydajność w pracy" – przekazała prezes Grupy Lux Med i Pracodawców dla Zdrowia Anna Rulkiewicz.

Z badania wynika, że stan życia zawodowego nie zależy od wieku ani trybu pracy. "Jego średni wynik nie jest wnioskiem pesymistycznym, ale wskazuje potrzebę wdrażania programów pomocowych w miejscu pracy" – oceniono.

"Wyniki badania pokazują, że osoby zatrudnione mają obniżony stan zdrowia psychicznego. Zmagają się z niepokojem, gorszym nastrojem i stresem. W miarę dobrze zarządzają równowagą życie-praca oraz wydajnością, ale potrzebują od pracodawcy większego zainteresowania i wsparcia w trudnych momentach" – podsumowano.

Badanie "Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy" firmy Lux Med zostało zrealizowane za pomocą ankiety online we wrześniu 2022 roku na ogólnopolskiej próbie 1304 respondentów. W analizie uwzględnione zostały odpowiedzi osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (N=688). (PAP)

ra/ pad/