Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w grudniu2022 r. - wobec 3% miesiąc wcześniej/ bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,3%), zaś równy (2,9%) - Niemcy.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 503 tys. w grudniu wobec 508 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 6,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 5,2%.

(ISBnews)