Resort proponuje, aby część mundurów mogła być używana do 2021 roku. W tym okresie systematycznie będą wprowadzane nowe modele strojów. Jednocześnie resort proponuje, aby zmienić wygląd ubioru galowego.
Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji społecznych